Par mums

          Mēs, SIA"KMH"  , piedāvājam krosa motociklu un kvadriciklu nomu. Šajā jomā darbojamies jau vairāk kā 15 gadus. Mēs ar augstu atbildības sajūtu attiecamies pret savu darbu, un mūsu mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu pakalpojumu.  Šajā gadījumā tas nozīmē arī drošību. Kvalitatīva mototehnika un drošības aprīkojums, kombinācijā ar instruktora pieredzi, samazina risku gūt traumas. Mēs vēlamies, lai jūsu aktīvā atpūta būtu izdevusies un sēšanās pie motocikla vai kvadracikla stūres nebeigtos ar nepatīkamiem pārsteigumiem. Mēs esam izveidojuši kompaktu trasi tikai 30km attālumā no Rīgas, kurā jūs varat atpūsties, uzlādēties vai iemācīties ko jaunu. Nomā mēs piedāvājam tikai pārbaudītu ražotāju ( Honda, KTM, Yamaha, Polaris, Suzuki) mototehniku. Papildus tam pie mums ir iespējams iegādāties un pasūtīt O'Neal motokrosa ekipējumu.


Nomas motocikla un kvadricikla lietošanas noteikumi KMH trasē.

Nomas kvadricikla lietotājam, turpmāk tekstā „Nomniekam”, ir saistoši, un tas apņemas pilnībā ievērot šādus noteikumus:

1.   Nomniekam kategoriski aizliegts:

1.1  Doties trasē bez aizsargķiveres.

1.2  Pirms instruktora atļaujas iedarbināt motociklu vai kvadriciklu.

1.3  Patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu.

1.4  Izraisīt apzinātas sadursmes ar pārējiem braucējiem.

1.5  Apzināti kavēt pārējos braucējus.

1.6  Izbraukt ārpus norādītās trases teritorijas.

1.7  Lietot nomas motociklu vai kvadriciklu alkohola vai citu psihotropo vielu ietekmē.

2.   Nomnieka pienākums ir:

2.1  Pirms došanās trasē, iepazīties ar tam nodoto motociklu vai kvadriciklu un tā darbības īpatnībām.

2.2  Pirms došanās trasē, iepazīties ar braukšanai paredzēto trasi un pārliecināties par braukšanas virzienu.

2.3  Ieturēt drošu distanci no pārējiem braucējiem, lai izvairītos no sadursmes.

2.4  Pēc instruktora uzaicinājuma nekavējoties apstāties un ievērot instruktora dotos norādījumus.

3.   Trasē drīkst doties tikai ar personāla atļauju.

4.   Pēc signāla, kurš tiek dots ar finiša karogu, vai pēc instruktora lūguma, nekavējoties jāatstāj trase.

5.   Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, brauciens tiek nekavējoties pārtraukts bez tiesībām to atjaunot, samaksātās nomas nauda netiek atgriezta.

6.   Nomnieks pilnībā apzinās visas iespējamās sekas, kas var rasties lietojot nomāto motociklu vai kvadriciklu, kā arī pilnībā uzņemas atbildību par jebkādām gūtajām traumām.

7.   Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par jebkādu zaudējumu nodarīšanu sev, izīrētājam vai trešajām personām, noteikumu neievērošanas, savas neuzmanības, braukšanas iemaņu trūkuma vai citu iemeslu dēļ.

8.   Nomnieks apņemas pilnībā segt visus izdevumus, kas saistīti ar iznomātā motocikla vai kvadricikla remontu un sabojātajām rezerves daļām, ja motocikls vai kvadricikls tiek, nomnieka vainas dēļ, bojāts laikā, kamēr tas atrodas Nomnieka turējumā, saskaņā ar nomas līgumu.

  

 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.